சபரிமலைக்கு நான் சென்று வந்ததற்கு பிறகு கடந்த ஓராண்டில் நான் என்னவெல்லாம் அனுபவித்தேன்? – இப்போது எப்படி இருக்கிறார் கனகதுர்கா