கலைஞர் தொலைக்காட்சி, இந்திய மாநிலமான தமிழகத்திலிருந்து, தேனாம்பேட்டை, சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் 24 மணி நேரப் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பும் தமிழ்த் தொலைக்காட்சி அலைவரிசை ஆகும். இந்த தொலைக்காட்சி 15 செப்டம்பர் 2007 அன்று தனது ஒளிபரப்பைத் துவக்கியது.

Kalaignar TV (Tamil: கலைஞர் தொலைக்காட்சி or Artist Television in English) (also known as Kalaignar) is a Tamil-language satellite television channel based in Chennai, India.

The channel was launched in September 2007 as Kalaignar (கலைஞர் டி வி) TV in respect of former chief minister of Tamilnadu Dr.kalaignar M.karunanidhi .