பிக் வானொலி அல்லது பிக் எப்.எம் (English: Big FM) என்பது இந்தியாவில் ஒலி பரப்பப்படும் தனியார் வானொலி ஆகும். இது இந்தியத் தொழில் அதிபர் அனில் அம்பானிக்குச் சொந்தமானதாகும். இதன் அலைவரிசை 92.7 MHz ஆகும்.

92.7 BIG FM is a nationwide private FM radio station in India. It broadcasts at 92.7 MHz (92.7 FM). I[1]t mainly plays Bollywood music but Hollywood and regional songs are also played. It broadcasts from 6am to 12am in non-metro cities while in metros (Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata) it is 24hours.