• தாமினி லிங்கம் posted an update 5 months, 3 weeks ago

    பிரான்சில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற தமிழ்ச் சோலைப் பள்ளிகளில் தமிழ்மொழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான செயலமர்வின் நிறைவின்போது…!
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2467256866729261&id=100003349158742