சிந்துஜன்

  • இப்போது மணோ கனேஷனிடம் கேள்வி கேட்க முடியாது நீங்களே பதில் சொல்லுங்கள் ஜனாதிபதி அவர்களே எங்கே எங்கள் மொழி? Gotabaya Rajapaksa