கனகேஸ்வரன்

Friends

 • Profile picture of விமலரஞ்சன்
  active 1 hour, 36 minutes ago
 • Profile picture of மணிவண்ணன் தங்கராசா
  மணிவண்ணன் தங்கராசா - "Hello @vimalaranjan how are you?"View
  active 1 week, 2 days ago
 • Profile picture of அபிசன் கனகேஸ்வரன்
  active 3 weeks, 3 days ago
 • Profile picture of Kirushanthi Sivarasa
  active 3 weeks, 5 days ago
 • Profile picture of Thangavelu
  Thangavelu - "வரலாறு திருத்தி எழுதப்பட வேண்டும். விநாயக் தாமோதர் சாவர்கார் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், 1857ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்திய சுதந்திரத்திற்கான முதல் போரை “கலகம்” என்று பார்வையையே கொண்டிருப்போம்” – அமித் ஷா"View
  active 1 month ago